Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015 στις 22.00

(Ακύρωση) Εβδομαδιαίο αυτοδιαχειριζόμενο bar

αυτοδιαχειριζόμενο bar στην κατάληψη Terra Incognita κάθε Πέμπτη μετά τις 22:00

πηγή : email που λάβαμε στις 6 Ιανουάριος 16h