τι; : θεματική : αλληλεγγύη, πρόσφυγες

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8.30 πμ

Συλλογή τροφίμων & ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες

πηγή : http://prosfugesreth.blogspot.gr/