Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 στις 19.00

παιδική παράσταση: "Η πεντάμορφη και ο σκώρος"

πηγή : http://micropolis-socialspace.blogspot.com/20...