Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 στις 20.30

Προβολή ταινίας: Jimmy's Hall

Οκτώβρης στην κατάληψη Ελαία

πηγή : https://katalipsielaia.squat.gr/2015/10/08/%c...