Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 στις 18.00

Βιβλιοθήκη & αυτοοργανωμένο καφενείο

Οκτώβρης στην κατάληψη Ελαία

πηγή : https://katalipsielaia.squat.gr/2015/10/08/%c...