τι; : καφενείο θεματική : hiphop από : Κατάληψη Apertus

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015 στις 18.00

2 καλέσματα : 1 2

Χιπ-Χοπ καφενές

πηγή : https://radiourgia.squat.gr/2015/10/24/πρόγρα...


Κάθε Σάββατο Χιπ-Χοπ καφενές

πηγή : https://apertus.squat.gr/?p=3262