τι; : καφενείο θεματική : hiphop από : Κατάληψη Apertus

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 στις 18.00

Χιπ-Χοπ καφενές

Κάθε Σάββατο Χιπ-Χοπ καφενές

πηγή : https://apertus.squat.gr/?p=3262