τι; : θεματική : αλληλεγγύη, πρόσφυγες

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 στις 18.30

Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες

πηγή : email που λάβαμε στις 19 Οκτώβριος 02h