Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015 στις 13.00

Συλλογική κουζίνα και εργαστήρι παρασκευής σαπουνιού

πηγή : https://katalipsielaia.squat.gr/
πηγή : email που λάβαμε στις 29 Οκτώβριος 20h