Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015 στις 20.00

(ακύρωση) Καφενείο οικονομικής ενίσχυσης

πηγή : email που λάβαμε στις 31 Οκτώβριος 20h