Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 στις 20.00

Προβολή ταινίας "Το λιμάνι της Χάβρης"

Προβολή ταινίας "Το λιμάνι της Χάβρης" στο αυτόνομο στέκι φιλοσοφικής, 20.00

Αυτόνομο σχήμα ιστορικού-αρχαιολογικού, αυτόνομο σχήμα φιλολογίας, αυτόνομο σχήμα ψυχολογίας

πηγή : email που λάβαμε στις 9 Νοέμβριος 18h