Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 στις 18.00

Εκδήλωση-συζήτηση "οι μεταναστευτικές ροές και η διαχείριση τους"

πηγή : email που λάβαμε στις 9 Νοέμβριος 18h