τι; : πορεία θεματική : Πολυτεχνείο

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015 στις 18.00

Αναρχική συγκέντρωση για 17Ν

ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

από Α.Σ.Α.

πηγή : https://athens.indymedia.org/event/61405/