Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015 στις 21.30

Συνάντηση ομάδας φωτογραφίας

στις 21:30 στο paratod@s
συνάντηση ομάδας φωτογραφίας

πηγή : email που λάβαμε στις 1 Δεκέμβριος 17h