Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015 στις 18.00

Συγκέντρωση – πορεία 6 Δεκέμβρη

πηγή : https://anarxikoikavalas.squat.gr/?p=3547