Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2010 στις 19.00

Συζήτηση: Πολιτική ψυχολογία με απλά λόγια

Εισήγηση : Στέφανος Σταυρινός

πηγή : http://votanikoskipos.blogspot.com/2010/11/6....