Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 στις 18.30

Διάθεση προϊόντων & εκδήλωση για ΒΙΟΜΕ

+ ανανέωση συνδρομών αλληλεγγύης

Από τις 18.30 μέχρι τις 21.00

πηγή : email που λάβαμε στις 8 Δεκέμβριος 00h