Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 στις 18.00

Προβολή ταινίας benny's video

Η ομάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σας καλεί στην προβολή της ταινίας

BENNY'S VIDEO του Michael Haneke (1992)

ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
στο κατειλημένο πρώην ΠΙΚΠΑ / ΤΙΜΟΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

πηγή : email που λάβαμε στις 15 Δεκέμβριος 12h