Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016 στις 12.00

Κουρείο & καφενείο

πηγή : https://athens.indymedia.org/event/62282/