Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016 στις 20.00

Προβολή Η κλέφτρα των βιβλίων

Το Σάββατο 9 Ιανουαρίου στις 20.00 θα προβληθεί στην κατάληψη Ελαία η ταινία "Η κλέφτρα των βιβλίων"

_ _ _n

πηγή : https://katalipsielaia.squat.gr/2016/01/08/%c...