Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2010 στις 19.00

Εκδήλωση με τη συλλογικότητα "ο χορός της καρμανιόλας"

οικονομική ύφέση και κρίση συναίνεσης, όταν η 'κρίση' του συστήματος γίνεται όπλο στα χέρια κράτους και κεφαλαίου...
για να οπλίσουμε τις επιθυμίες μας με όρους αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...