Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016 στις 21.30

Συναυλία

SARDANA - WEB

Sardanapalm Death

Terror Detonator

Σάββατο 23/01

Ώρα 21:30

πηγή : https://apertus.squat.gr/?p=3415