Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016 στις 20.30

Σεμινάριο με τίτλο «Μουσικές κλίμακες - τότε και τώρα, εδώ κι εκεί»

«Μουσικές κλίμακες - τότε και τώρα, εδώ κι εκεί»

Κυριακή 24 Γενάρη, 8.30 μ.μ.

Το περιεχόμενο του πρώτου μέρους του παραπάνω σεμιναρίου θα καλύπτει:
-Αναδρομή των σημαντικότερων ιστορικών σημείων-καμπής της μουσικής (αρχαίοι χρόνοι 2500 π.Χ. - 200 μ.Χ.)

- Πυθαγόρειες vs Πτολεμαϊκές κλίμακες

- Δυτικές κλίμακες - Η φυσική ματζόρε κλίμακα

- Διαστήματα, βαθμίδες, συγχορδίες & τρόποι της ματζόρε κλίμακας και η σχέση τους με τους λαϊκούς δρόμους

- Υπόλοιπες ματζόρε κλίμακες

πηγή : http://politistikokentrovirona.blogspot.com/2...