Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 στις 19.00

Συζήτηση για το Ασφαλιστικό

» συντάξεις-φιλοδώρημα, δουλειά μέχρι τον τάφο»

Τετάρτη 3/02 στις 19:00

Ομιλητής: Βασίλης Μηνακάκης

ασφαλιστικοεκδηλωση

πηγή : https://ergatikilesxi.wordpress.com/2016/01/3...