Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 στις 10.30 πμ

Γενική απεργία

image attachment

πηγή : email received on 3 Φεβρουάριος 22h