Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 στις 16.00

Καφενείο

πηγή : https://athens.indymedia.org/event/63047/