Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016 στις 11.00

Κουρείο και μουσικό καφενείο

πηγή : https://athens.indymedia.org/event/63047/