Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 στις 12.00

Συλλογική ανάγνωση: «Ενάντια στη Μέθοδο» του Paul Feyerabend

Paul Feyerabend:Ένα από τους λόγους που έγραψα το Ενάντια στη Μέθοδο ήταν για να απελευθερώσω τον κόσμο από την τυραννία της ασάφειας φιλοσοφικών εννοιών όπως «αλήθεια», «πραγματικότητα» και «αντικειμενικότητα», οι οποίες στενεύουν την αντίληψη των ανθρώπων για τον κόσμο.

Ο Feyerabend κάνει κριτική στην αντικειμενικότητα της επιστημονικής γνώσης. Εφορμώμενοι (κριτικά) από τις ιδέες του, μπορούμε να αναπτύξουμε και τη δική μας κριτική ενάντια σε πτυχές του θεσμού Πανεπιστήμιο, όπως τη μορφή και το περιεχόμενο της γνώσης που παράγει και τη σχέση του με την υπόλοιπη κοινωνία.

Αντιτασσόμαστε στη σχέση μαθητή-καθηγητή και στην τυποποίηση της γνώσης, επομένως:
- Η διαδικασία θα είναι (κατά το δυνατόν) αντι-ιεραρχική και οριζόντια, ενάντια στις αυθεντίες.
- Πιθανότατα, για πολιτικούς και πρακτικούς λόγους, οι εισηγήσεις θα γίνονται κυκλικά από όλες/όλους τις/τους συμμετέχουσες/-οντες.
- Σημαντικό κομμάτι και στόχος της διαδικασίας θα είναι η μεταξύ μας συζήτηση πάνω στο αντικείμενο.

Πρώτη συνάντηση, όπου θα συζητήσουμε (κυρίως) τα διαδικαστικά, Παρασκευή 19/2 στις 12:00 στον κατειλημμένο Παπασωτηρίου.

επικοινωνία : https://kpapasotiriou.espivblogs.net/2016/02/
πηγή : email που λάβαμε στις 16 Φεβρουάριος 10h