τι; : συνέλευση θεματική : εργασία

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2009 στις 19.00

Ανοιχτή Συνέλευσης Εργαζομένων-Ανέργων-Φοιτητών...

Μετά την πρώτη θετική ανταπόκριση, συνεχίζουμε στην 2η ανοιχτή συνάντηση εργαζομένων-ανέργων-φοιτητών για τη δημιουργία αντίστοιχης Ανοιχτής Συνέλευσης.

Διοργάνωση: Πρωτοβουλία για τη δημιουργία Ανοιχτής Συνέλευσης Εργαζομένων-Ανέργων-Φοιτητών

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...