Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016 στις 20.00

ZeroGravity Riots vol. 1: Η μεταπολίτευση πέθανε, ζήτω η μεταπολίτευση

Συζητάμε, αναστοχαζόμαστε, αποδομούμε και γιορτάζουμε ειρωνικά το νέο τέλος και τη νέα αρχή της μεταπολίτευσης

In Medias Res

πηγή : email που λάβαμε στις 23 Φεβρουάριος 00h