Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 στις 21.30

Παρέμβαση για τις απολυμένες στο cafe Γέφυρα

πηγή : email που λάβαμε στις 23 Φεβρουάριος 01h