Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016 στις 19.30

Διήμερο Ανεξάρτητου Αυτοοργανωμένου Αντιεμπορευματικού κιν/φου

πηγή : email που λάβαμε στις 23 Φεβρουάριος 17h