Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 στις 19.30

Παρέμβαση για τις απολυμένες στο cafe ΓΕΦΥΡΑ

πηγή : email που λάβαμε στις 2 Μάρτιος 00h

uploaded document

πηγή : email που λάβαμε στις 2 Μάρτιος 00h