Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 στις 18.00

Συζήτηση - Ενημέρωση για την Αυτοδιαχείρηση με τον συγγραφέα Αντρές Ρουτζέρι

συγγραφέα του βιβλίου ΟΙ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ στο πολιτιστικό κέντρο Πατρίδας, μαζί με τους εργάτες του Κατειλημμένου εργοστασίου επεξεργασίας ξυλείας

πηγή : https://www.facebook.com/robenworkers/
πηγή : email που λάβαμε στις 13 Μάρτιος 14h