Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 στις 19.00

Προβολή-καφενείο οικ. ενίσχυσης της συνέλευσης antifa selanik

έγγραφο σε μορφή PDF

πηγή : email που λάβαμε στις 17 Μάρτιος 00h