Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 στις 18.30

Μαθήματα Ισπανικών

Μαθήματα Ισπανικών στην Κατάληψη Ελαία κάθε Πέμπτη στις 18:30

πηγή : email που λάβαμε στις 17 Μάρτιος 11h