Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 στις 18.30

Μαθήματα Ισπανικών

Μαθήματα Ισπανικών στην Κατάληψη Ελαία κάθε Πέμπτη στις 18:30

katalipsielaia.squat.gr

πηγή : email που λάβαμε στις 19 Μάρτιος 18h