Παρασκευή 1 Απριλίου 2016 στις 18.30

Ο μαχητικός αντιφασισμός βασικός πυλώνας αντεπίθεσης του ταξικού κινήματος

Ενάντια στα αντιδραστικά, εθνικιστικα, ρατσιστικα και φασιστικά κινήματα που ξεδιπλώνονται στον πλανήτη
Ο μαχητικός αντιφασισμός, βασικός πυλώνας αντεπίθεσης του ταξικού κινήματος.

ΟΡγάνωση Μαχητικού Αντιφασισμού
ormantifa.wordpress.com | orma@rexiseup.net | τηλ: 6939684508

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Μάρτιος 11h