Σάββατο 26 Μαρτίου 2016 στις 21.00

Συναυλία για την δημιουργία studio στην κατάληψη

_ _ _n

πηγή : https://apertus.squat.gr/?p=3490