Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 στις 20.30

Antifa καφενείο

Antifa καφενείο στη Μόδη τις Δευτέρες

Antifa Selanik

πηγή : email που λάβαμε στις 30 Μάρτιος 23h