Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 στις 19.00

Ανοιχτή Συνέλευση Χειρονομία - Αντιεξουσιαστική Κίνηση

πηγή : email που λάβαμε στις 7 Απρίλιος 19h