Δευτέρα 16 Μαίου 2016 στις 19.00

Ανοιχτή Διαχειριστική Συνέλευση εκχ Αλιμούρα

πηγή : email που λάβαμε στις 7 Απρίλιος 17h