Τρίτη 19 Απριλίου 2016 στις 20.30

Ελεύθερα Μαθήματα Γερμανικών

Μαθήματα γερμανικών χωρίς αντίτιμο.
Να απελευθερώσουμε τη γνώση.

πηγή : https://www.facebook.com/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1-1523377361288107/