Σάββατο 23 Απριλίου 2016 στις 20.00

Hip-Hop live

_ _ _o

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Σάββατο 23 Απριλίου, ώρα 20:00

  • 4ΗΕ
  • Προμηθευτής
  • Ανασφάλεια
  • Σαρανταπέντε

πηγή : https://apertus.squat.gr/?p=3538