Τετάρτη 4 Μαίου 2016 (χωρίς ακριβή ώρα) πμ

Συλλογή ειδών για τους πρόσφυγες

πηγή : https://www.facebook.com/%CE%A7%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-City-Plaza-1546516778976490/