Σάββατο 7 Μαίου 2016 στις 11.00

Κουρείο και καφενείο

πηγή : https://athens.indymedia.org/event/64433/