Σάββατο 7 Μαίου 2016 στις 17.00

Εκδήλωση-συζήτηση: Οι μετανάστριες εργάτριες αγωνίζονται

Το Σάββατο συζητάμε με και για τις μετανάστριες εργάτριες που αγωνίζονται.

https://www.facebook.com/events/1710882205859463/

πηγή : https://www.facebook.com/%CE%A7%CF%8E%CF%81%C