Σάββατο 21 Μαίου 2016 στις 23.00

Doom metal live

https .bp.blogspot.com -a -P qgakoY Vy EnB PC I AAAAAAAABU hTenC tNbTwiiloUXsLmJVHgW BIz VgCLcB s LIVE- _ .jpg

πηγή : email που λάβαμε στις 8 Μάιος 12h