Σάββατο 14 Μαίου 2016 στις 19.00

Κοινωνικός Ανταγωνισμός, Ταξική Πάλη και Επαναστατικό Κίνημα στην Ιταλίαδιοργάνωση : Προλεταριακή Πρωτοβουλία (μέλος του κινηματικού εκδοτικού εγχειρήματος Los solidarios)

πηγή : https://athens.indymedia.org/event/64558/