Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 στις 20.00

Αντιμιλιταριστικό καφενείο

…την πέμπτη 19 μάη και κάθε πρώτη πέμπτη του μήνα μετά τις 20.00.

πηγή : https://machorka.espivblogs.net/2016/05/15/%c...

έγγραφο σε μορφή PDF